Referenser

Kurs i Stresshantering Hösten -18
I samarbete med studieförbundet vuxenskolan.

Föreläsning Lärare sfi kronoberg. Oktober -18

Föreläsning om stress i samarbete med Helhetshälsa. Nov-18

Föreläsning för förskollärarna på Dackeskolan Tingsryd. Jan-19

Föreläsning Stress och hälsa på seniorboende Linneryd samt Tingsryd -19

Samarbete med Orthex Tingsryd för att förebygga stress bland personal. Jan -19

Samarbete med Ica Nära Ryd för att förebygga stress hos personalen Mars -19

Föreläsning för lärare i Emmaboda kommun om stresshantering Mars -19

Föreläsning Kvinnofrukost i Urshult Mars -19