Föreläsning

En föreläsning kan riktas på många olika sätt och jag utgår alltid ifrån vad ni önskar. Det kan vara stress i allmänhet, hur kan jag tänka om stress, återhämtning sömn, stress i arbetslivet.

Tillsammans går vi igenom vad ni önskar så utformar jag föreläsningen efter det.